Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych zazębia się z biochemią.

W trakcie studiów:

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z przedmiotów podstawowych, takich jak: matematyka (elementy analizy matematycznej, algebry i geometrii), fizyka doświadczalna (mechanika, elektryczność i magnetyzm, optyka, budowa materii), chemia nieorganiczna, fizyczna i organiczna, gdzie szczególny nacisk jest położony na chemię białek i procesy biochemiczne oraz z biologii: podstawy procesów życiowych, struktura, funkcje, rozwój i bioróżnorodność. Na dalszym etapie studiów realizowane są następujące przedmioty: biofizyka molekularna, termodynamika procesów biologicznych, krystalochemia, chemia kwantowa, procesy nieliniowe w układach biologicznych, modelowanie procesów na poziomie molekularnym, a także mikrobiologia, immunologia czy genetyka molekularna. Szczególna uwaga jest położona na procesy biofizyczne w komórkach.

Po studiach:

Absolwenci Biofizyki są przygotowani do pracy w wyspecjalizowanych placówkach badawczych, medycznych czy wdrożeniowych oraz w laboratoriach przemysłowych. Umiejętność posługiwania się technikami komputerowymi umożliwia też absolwentom zatrudnienie w firmach opracowujących i rozwijających oprogramowanie użytkowe.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->