Biotechnologia medyczna jest względnie nowym i jeszcze mało znanym kierunkiem na uczelniach wyższych w Polsce, a jest to dyscyplina, która z całą pewnością rozwija się w zawrotnym tempie. Do najważniejszych zadań biotechnologii medycznej zalicza się wczesne diagnozowanie chorób, wykrywanie wad genetycznych i rozwojowych, badania nad hodowlą komórek. Dodatkowo, biotechnologia skupia się na rozwoju nowoczesnych metod i systemów analitycznych, a także diagnostyki i terapii chorób zakaźnych. Znalazła ona również zastosowanie w opracowywaniu materiałów biomedycznych nowej generacji.
 
W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:
- najnowsze techniki biologii molekularnej stosowane w laboratoriach oraz w ochronie zdrowia,
- molekularne podstawy terapii genowej,
- molekularne podstawy chorób człowieka,
- procedury walidacyjne testów molekularnych,
- diagnostyka molekularna współczesnych chorób,
- prawne aspekty patentowania wynalazków biotechnologicznych,
- podstawy prawa farmaceutycznego i GMO,
- zasady prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych nowych biofarmaceutyków.

Po studiach:

Absolwenci kierunku Biotechnologia medyczna są gruntownie przygotowani do pracy we wszystkich typach laboratoriów badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, w firmach przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, spożywczego i pokrewnych gałęzi przemysłu. Ponadto, szerokie i interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia absolwentom sprawną współpracę ze specjalistami innych dziedzin nauki. Są przygotowani do sprawnego poruszania się na styku medycyny, biologii molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->