Geomonitoring to badanie mechanizmów funkcjonowania ekosystemów, ocena zasobów środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie racjonalnych zasad wykorzystania tych zasobów, spełniających warunki zrównoważonego rozwoju. Celem Geomonitoringu jest zapobieganie negatywnym skutkom antropopresji, degradacji i wyczerpania się zasobów środowiska. To ciekawe studia dla wszystkich, którzy chcieliby pracować w instytucjach badawczych na specjalistycznych stanowiskach. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym kierunku studiów, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych wielu zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich. Uczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu. Poznają właściwości i procesy w tych sferach zachodzące oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery. Studenci przygotowują się również do realizacji zadań w ramach państwowych służb związanych z monitoringiem środowiska, jak również instytucji zajmujących się ocenami oddziaływania na środowisko i konsultingiem środowiskowym.

Po studiach:

Absolwent Geomonitoringu jest przygotowany do podjęcia pracy w systemie instytucji i służb, które są odpowiedzialne za monitoring i kontrolę stanu środowiska, planowanie zrównoważonego rozwoju, a także całokształtu zarządzania ochroną środowiska. Zatrudnienie zawodowe jest możliwe m.in. w:
- jednostkach administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu, gospodarką wodną, geologią itp.),
- państwowych instytutach badawczych (np. PIG, IMGW),
- Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służbie Hydrogeologicznej,
- inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli oraz w organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
w laboratoriach i stacjach terenowych,
- firmach konsultingowych, doradczych i pracowniach projektowych (oceny oddziaływania na środowisko, szacowanie kosztów środowiskowych, ekspertyzy, projekty ochrony środowiska i rekultywacji terenu),
- w prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska,
- w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->