Międzynarodowe stosunki gospodarcze to kierunek bardzo "na czasie". Na niektórych uczelniach Międzynarodowe stosunki gospodarcze stanowią odrębny kierunek, który dzieli się następnie na kilka specjalności, np. integrację europejską, gospodarkę światową, międzynarodowe prawo handlowe, czy finanse międzynarodowe. Podczas nauki studenci skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych ekonomią, stosunkami między państwami w Unii Europejskiej oraz na całym świecie, a także gospodarką. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów?

W trakcie studiów:
Przedmioty: prawo międzynarodowe, finanse międzynarodowe, integracja europejska, polityka regionalna, polityka rolna, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, obsługa obrotu międzynarodowego, negocjacje w biznesie międzynarodowym, korporacje, marketing międzynarodowy, organizacje gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Po studiach:
Po ukończeniu Międzynarodowych stosunków gospodarczych można podjąć pracę w:
- placówkach dyplomatycznych,
- przedsiębiorstwach handlujących z zagranicą,
- organizacjach gospodarczych,
- w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
- organizacjach międzynarodowych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->