Istnieje wiele różnych dziedzin wiedzy, które stanowią podstawy przemysłu i racjonalnej gospodarki. Jedną z nich jest towaroznawstwo. Przedmiotem tej nauki jest jakość i ocena właściwości różnego rodzaju towarów. Wiedza doświadczonego spec,jalisty ds. jakości jest tutaj bardzo potrzebna, niemal na każdym etapie: od oceny surowców i ich zgodności ze specyfikacją, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków i właściwego nadzoru w procesie wytwarzania towarów, aż po ostateczną ocenę ich jakości i zgodności z normami. Wiedza towaroznawcy może być bardzo szeroko wykorzystywana.


Przygotowania do studiów na kierunku Towaroznawstwo

Czy w szkole średniej są jakieś przedmioty, które mogą pomóc w pierwszych semestrach studiów na tym kierunku? Oczywiście. Warto pamiętać, że praktycznie żadna dziedzina wiedzy nie jest samodzielna, wszystkie dyscypliny mają swoje nauki pomocnicze, dzięki którym możliwy jest rozwój i ciągłość nauki. Towaroznawstwo jest dziedziną, która ma charakter ścisły. Nie bez znaczenia jest matematyka, bardzo istotna jest chemia, fizyka oraz biologia. Bez tych przedmiotów raczej trudno sobie wyobrażać dobry start na Towaroznawstwie, dlatego uczelnie bardzo często preferują świadectwa maturalne osób, które zdawały rozszerzone egzaminy z tych właśnie dziedzin.

Przedmioty na Towaroznawstwie

Studia te zawierają w sobie przynajmniej kilka dziedzin, aby być dobrym towaroznawczą należy znać problemy prawne i administracyjne, związane z jakością oraz składem towarów, być ekspertem w dziedzinie surowców oraz ich możliwych aplikacji, znać procesy produkcyjne, oraz potrafić oceniać za pomocą zróżnicowanego aparatu metodologicznego jakość wyprodukowanych towarów. Takich umiejętności nie zdobywa się tylko i wyłącznie na sali wykładowej, dlatego zajęcia są dość zróżnicowane. Obok zajęć w laboratoriach studenci uczestniczą w ćwiczeniach z wykorzystaniem zaawansowanych systemów komputerowych, korzystają z różnego rodzaju pracowni i realizują praktyki zawodowe.

Perspektywy zawodowe absolwenta Towaroznawstwa

Na rynku pracy trudno szukać etatów, które określone są jako "towaroznawca". Miejscem pracy osób, które ukończyły studia na tym kierunku mogą być różnego rodzaju zakłady produkcyjne czy przetwórcze. Praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu zmuszone są do kontroli jakości swoich wyrobów, dlatego można zaryzykować twierdzenie, że rynek pracy dla absolwentów Towaroznawstwa nie będzie kurczył się w najbliższej przyszłości. Towaroznawcy mogą być świetnymi handlowcami oraz menedżerami produktu. Dzięki swojej specjalistycznej wiedzy uzyskają znaczną przewagę nad swoimi koleżankami i kolegami, którzy realizują swoje zadania bez specjalistycznej wiedzy o sprzedawanych przez siebie produktach.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->