Studia poświęcone mogą być, w zależności od specyfiki konkretnego programu i jednostki prowadzącej studia, różnym aspektom problematyki zarządzania zasobami informacji i wiedzy oraz procesami i usługami informacyjnymi w różnych obszarach działalności (nauce, gospodarce, administracji państwowej i samorządowej), a także zastosowaniom nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej w różnych formach działalności informacyjnej. Celem studiów jest zapewnienie kompetencji w zakresie: wyszukiwania gromadzenia, przetwarzania, dystrybuowania informacji.

W trakcie studiów:
W zależności od specyfiki i profilu konkretnego programu studiów, na kierunku Zarządzanie informacja mogą być realizowane różne przedmioty, w tym np. odnoszące się do następujących zagadnień:
- zachowania informacyjne człowieka
- interakcje człowiek-komputer
- środowisko informacyjne człowieka
- inteligentne systemy zarządzania
- organizacja informacji
- projektowanie i ocena systemów informacyjnych
- zarządzanie projektami informatycznymi
- wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informatycznych
- ochrona własności intelektualnej
- indywidualne zarządzanie informacją
- zarządzanie informacja w organizacji
 
Po studiach:
Absolwenci kierunku Zarządzanie informacją mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach sektora prywatnego, w tym firmach świadczących usługi informacyjne i konsultingowe (brokerzy informacji, wywiadownie gospodarcze itd.), jak i w urzędach administracji państwowej i samorządowej czy instytucjach publicznych (biblioteki, archiwa). Mogą również znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, szeroko pojętych mediach, biurach prasowych, agencjach Public Relations itd.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->